With a little bit of study, you will soon be able to read the Irish version of the website.

Céad Míle Focal  A hundred thousand words
baile  home
maidir linn  about us
seirbhísí  services
taithí  experience
teistiméireachtaí  testimonials
frása an lae  phrase of the day
teagmháil  contact
aistriúchán  translation
profáil  proofreading
eagarthóireacht  editing
suíomh gréasáin  website
cúnamh teanga  language assistance